เชิญพี่น้องประชาชนท่องเที่ยว  จังหวัดเพชรบุรีประตูสู่อาเซียน

ขอความสันติสุขจงมาประสบแด่ท่าน    อีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการและสัปบุรุษ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานในโครงการพระราชดำริ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน รวมใจสู่นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ครั้งที่ ๒๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาศาสนาและกิจการของมัสยิดวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ. มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน   ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้วยทราย หมู่ ๘ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐ประธานในพิธี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   ประธานจัดงาน นายปรีชา ธนะไพรินทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเวลา ๑๓.๐๐น. ประกวดสุนทรพจน์    ของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๑๕.๓๖น. ละหมาดอัสริร่วมกัน เวลา ๑๕.๕๐น. ชับกลอนเทิดพระเกียรติ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี    โดย อ.มานิตย์ ชูสิน เวลา ๑๕.๕๕น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชบุรี    กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เวลา ๑๖.๒๐น. เปิดงาน อัญเชิญพระมหาคัมภีรอัลกรุอ่าน     โดย อีหม่ามมุบาร๊อค สนนุกิจ     นายปรีชา ธนะไพรินทร์ ประธานจัดงานกล่าวรายงาน     พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ประธานในพิธี      มอบของที่ระลึก กล่าวเปิดงานและให้โอวาท เวลา ๑๗.๐๐น. กล่าว  ดุอาห์ถวายพระพร     โดย อาจารย์ไฟซ้อน โครงเซ็น     ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี เวลา ๑๗.๑๕น. ปาถกฐาพิเศษ     โดย อีหม่ามอะหมัด ขามเทศทอง     คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เวลา ๑๘.๔๗น. ละหมาดมักริบร่วมกัน เวลา ๑๘.๕๐.น.บรรยายศาสนธรรม คุณค่าการทำซอดะเกาะห์    โดย เชคมูฮัมหมัด กามิ้ล ตัวแทนมหาวิทยาลัยอัล-ฮัซฮัร    ประจำโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง เพชรบุรี  เวลา ๑๙.๑๐น. ชมลิเกฮูลู   คณะนักเรียนโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง เพชรบุรี เวลา ๒๐.๐๐น. บรรยายศาสนธรรม      คุณภาพตักวา = คุณภาพชีวิต     โดย อ.ยาซีน  สลักเพชร   ดุอาห์ปิดงาน

 

 

 งานรวมนำ้ใจสู่นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  ครั้งที่ ๒๐  
 วันเสาร์ที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙
ณ.มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ในโครงการพระราชดำริ ห้วยทราย
มู่ ๘  ต.สามพระยา    อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี    ๗๖๑๒๐
 ติดต่อสอบถามงานเส้นทางโทร:๐๘๖ – ๗๕๔๕๓๘๑ (คอเตบมัสยิด )
ร้านค้า โทร:๐๘๓-๙๖๔๓๗๒๘(สอบต.ศรชัย)

 

ติดด่อท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี  

         มีที่พัก  อาหารฮาลาล   แหล่งท่องเที่ยวมากมาย 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

5709A4A6-76B4-4D08-8F11-07CFB15DE908
FBE18398-FA72-4CB6-8673-D1C8D7ABB0DE
DAF365A9-0299-42E7-A6A0-2E8815E6F6EE
บุคลากร/กิจกรรมของสำนักงาน   มัสยิด/แหล่งท่องเที่ยวในจ.เพชรบุรี คุตบะห์/บทความศาสนาอิสลาม
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีบริหารงาน โดยบุคลากรผู้อวุโสประจำจังหวัด และดำเนินการจัดการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
เราได้จัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับมุสลิมในการหามัสยิด หรือผู้ที่หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารฮาลาลต่างๆ
บทกล่าวคุตบะห์ของอิสลาม และบทความที่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนา
อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ